fbpx
שושני (סושני) יוליוס

שושני (סושני) יוליוס


בן עמליה ויעקב. נולד בשנת 1894, ולאחר שעלה לארץ-ישראל התגורר בתל אביב. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 6cmtcשל חיל ההובלה. הוא שרת במדבר המערבי ובאזור תעלת סואץ במצרים. ביום כ' בכסלו תש"ב (10.12.1941), נפטר ממחלה, והובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי ברמלה. הניח אשה. זכרו הונצח ב"ספר ההתנדבות" בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו

דילוג לתוכן