fbpx
שור, א.

שור, א.


במלחמת העולם הראשונה התנדב בארץ-ישראל לגדוד העברי – הגדוד ה40- של קלעי המלך שבצבא הבריטי, שנקרא מאוחר יותר הגדוד "הראשון ליהודה" מטרת הגדודים היתה השתתפות בשחרור הארץ מידי התורכים. הוא שירת בתל-אל-כביר שבמצרים ואחרי-כן ליד חיפה. ביום ד' בניסן תרע"ט (4.4.1919),כשהיה עם הגדוד ברחצה בחוף עתלית, טבע בים. ניסיונו של חברו לנשק, אליהו גולומב, להצילו – עלה בתוהו. לאחר שנפלטה גופתו מן הים הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי בחיפה. שמו הונצח ב"בית הגדודים" באביחיל

כובד על ידי

דילוג לתוכן