fbpx
שורר, משה (“מושקה”)

שורר, משה (“מושקה”)


בן יוחנן ושרה; האב ממשפחת אמידים והאם ממשפחת גדולי-תורה וחסידים ידועי-שם. נולד ביום ט' במרחשון תרפ"ה (6.10.1924) בדג'ורין, פלך פודוליה באוקראינה. בעודנו תינוק העלוהו הוריו לארץ וכעבור זמן הצטרפו למושב רשפון. למד בבית-ספר יסודי ובכיתות-המשך בהרצליה. עם הקמת הפלמ"ח הצטרף לשורותיו, והוא אז בן ט"ז; כדי שיקבלוהו לא גילה את גילו האמיתי. לאחר תקופה של שירות ואימוניםלא יכלה רוחו הסוערת לשאת את השאננות שבאימונים ואת העבודה במשקים, והתגייס לצבא הבריטי, בו שירת בחיל-ההובלה ולאחר-מכן בחיל-ההנדסה; כנהג עבר במרחבי-מצרים והמדבר המערבי ואחרי-כן בעירק ובפרס. אחרי שחרורו מן הצבא הבריטי הצטרף לפעולות ה"הגנה" של אותה תקופה. בשנת 1947 חזר לפלמ"ח וירד עמם דרומה. השתתף כנהג משוריין בשמירת קוי-המים לנגב ובליווי-שיירות ואף הצטרף ל"חיות-הנגב" שהגנו על מרחבי-הנגב במשך מלחמת-הקוממיות. כתום המלחמה חזר לבית-הוריו (חברי מושב רשפון), השקיע את עצמו בעבודות-המושב והתכונן להקים את ביתו. עסק בנהגות והיה חבר קואופרטיב של חיילים משוחררים לייצור חמרי-בניין. ביום ח' בסיון תשי"א (12.6.1951) נפל בשעת מילוי תפקידו במילואים כמפקד יחידת-סיור והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברשפון

דילוג לתוכן