fbpx
שויר, יעקב ולטר

שויר, יעקב ולטר


בן טקלה ונתן. נולד בשנת 1917 בון שבגרמניה. לאחר שעלה לארץ-ישראל השתקע בחיפה ושם הצטרף לשורות ה"הגנה". ביום י"א בתשרי תרצ"ט (6.10.1938), בעיצומם של מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, יצא בשיירת משאיות מנהריה לראש הנקרה לשם קבלת תוצרת חקלאית שהגיעה מבירות. בדרכם חזרה ליד הכפר א-זיב הותקפו המשאיות על ידי עשרות ערבים מזויינים ויעקב נורה ונהרג. איתו נהרג גם הנהג זלמן שורץ. יעקב הובא למנוחות בבית העלמין בחיפה

דילוג לתוכן