fbpx
שוארץ, בן-ציון

שוארץ, בן-ציון


בן רייזל ומאיר, נולד בשנת 1920 בסרביה ולמד בבית-ספר. הוא הצליח לממש את שאיפתו ועלה לארץ. בימי מלחמת-העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ועבר איתו לאיטליה. במלחמת-העצמאות שירת בחטיבת "הראל" ולחם בגיזרת ירושלים. זמן קצר היה בקרית ענבים. יצא בשיירה הגדולה שהעבירה אספקה מירושלים לגוש עציון. בדרכה חזרה נתקלה במספר מחסומים שהצליחה להתגבר עליהם, אך כ- 2 ק"מ מדרום לבית-לחם נבלמה במחסום גדול, שלא הצליחה לפורצו. חלק מהשיירה הצליח לחזור לגוש עציון, השאר התרכזו בבית אבן ליד נבי-דניאל וניהלו קרב עם המוני ערבים שנזעקו למקום. בקרב זה נפל, יחד עם חברו וידיד נפשו יחיאל גרנטשטיין, ביום ט"ז באדר ב' תש"ח (27.3.1948). בצבא כינוהו "קפטן הוליווד". נקבר בסנהדריה בירושלים. ביום ט"ז בחשוון תשי"ב (15.11.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן