fbpx
שוארץ, אברהם (“ינצי”)

שוארץ, אברהם (“ינצי”)


בן שמואל ומרים. נולד ביום י"ט בניסן תרפ"ט (29.4.1929) בעיר ברשוב אשר ברומניה. גודל בסביבה של מתבוללים ומכאן שלא הוקנו לו אלא מעט ערכים יהודיים מסורתיים. למד בבית-ספר שם. שנה לאחר פרוץ מלחמת-העולם השניה גורשה המשפחה להונגריה, ושם, בגלל היעדר נתינות, נעצרה על-ידי השלטונות והוכנסה במחנה-מעצר. בשנת 1943 סודר אברהם על-ידי הקהילה היהודית בבית-היתומים בבודפשט ושם התחיל ללמוד חשמלאות. בשנת 1944, אחרי כיבוש הונגריה בידי הנאצים, הוכנס לאחד מבתי-הגיטו במקום עד שנמלט משם ובתעודות נוצריות מזוייפות עבר את תקופת-האימים עד לשחרור העיר על-ידי צבאות רוסיה בלי שתאונה לו כל תקלה; גם פרצופו הלא-יהודי עזר לו לחמוק ולהסתתר מפני הנאצים. עם גמר שלטונם מצא את דרכו אל תנועת "עליית-הנוער" ובסיוע התנועה הציונית ("דרור הבונים") יצא את הונגריה בשנת 1946 במטרה להגיע לארץ, אבל רק בשנה שלאחריה הגיע אליה דרך מחנות-עקורים בגרמניה ובקפריסין. השתייך לגרעין במשק תל-יוסף ולמד שרברבות. ביוני 1948 נספחו הוא וחבריו לגדודי-הפלמ"ח. ביום כ' באלול תש"י (2.9.1950) נפל בקרב עם מסתננים על-יד אילת והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק.

דילוג לתוכן