fbpx
שבח, חנן

שבח, חנן


בן דבורה וליבל, נולד בשנת 1919 בעיר סלובין, פולין. בפרוץ מלחמת-העולם השנייה, עם כיבוש פולין בידי הגרמנים, נמלט לרוסיה וחזר לפולין עם שחרורה מעול הכובש. עם שובו הצטרף לקיבוץ "דרור" בוורוצלב ועבר בדרך הנדודים של שוחרי- ציון – מפולין לאוסטריה ולגרמניה, ומשם לאיטליה. באיטליה התגייס לצה"ל במסגרת הגח"ל (גיוס חוץ-לארץ) והגיע לארץ בראשית יולי 1948. חנן נשלח למנרה והיה אחד משמונת העולים החדשים ששהו זמן קצר בלבד בעבודה ובהגנה על היישוב הצפוני. הם נהרגו בהתפוצצות שאירעה ביום כ"ב באב תש"ח (27.8.1948). נקבר במנרה. ביום ט"ז באב תש"י (30.7.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן