fbpx
רשילוב, בנימין (וניה)

רשילוב, בנימין (וניה)


בן שרה ואליהו, נולד ביום י"ז בשבט תרפ"ד (23.1.1924) בחיפה וגדל בנשר-יגור. אחרי סיום לימודיו בבית-ספר יסודי עבד כמכונאי. מילדותו היה הרוח החיה בחברת הנוער המקומי, ב"נוער העובד" ובגדנ"ע. משבגר היה לבחור חסון, שופע חיים ועליזות, שצחוקו ושירתו נישאו בין בתי המושב ובטיולים בשלוחות הכרמל. בכוחו הפיזי הרב השתמש לעזרת הזולת, למילוי חובות עבודה ופעילות חברתית וציבורית ונזהר שלא להשתמש בו לרעה נגד חלשים ממנו. ב-1942 התנדב לצי הבריטי ושירת בו שלוש שנים ומחצה כמכונאי בדרגת תת-קצין, וגם שם נתחבב על הכל בשל סגולותיו ומידותיו הטובות ונשתבח בשירותו הטוב. אחרי שחרורו מהצי עבד כמכונאי במחנה הצבא הבריטי בכורדאני. משפרצו הקרבות בארץ אחרי החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות התייצב לשירות המולדת ונצטווה לשרת בהגנת שכונת מגוריו שהיתה נתונה להתקפות מצד הכפרים הערביים שהקיפוה, אך הוא לא הסתפק במילוי חובה שנראתה בעיניו "קלה". הוא רדף אחרי קציני הגיוס והפציר בהם שישלחו אותו לגדוד קרבי, עד שלשמחתו הרבה השיג את מבוקשו. הוא הוצב בחטיבת "כרמלי" ונשלח לרמת יוחנן. שמחתו נמשכה גם בתנאים הקשים של שירותו החדש וחבריו שהתרכזו סביבו נדבקו בעליצותו ונהנו מיחסו החברי הטוב ומהעידוד השופע ממנו. כשתקפו הערבים והדרוזים את רמת-יוחנן עמד בנימין נגדם בשורה הראשונה וגם בקרבות היה הראשון להגיש עזרה לחבר שנחשל או נפגע. הוא התנדב לצאת לסיור עם חברים אחדים מעבר לקו הקדמי ושם נפל, ביום ז' בניסן תש"ח (16.4.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר אתא.

דילוג לתוכן