fbpx
רמות, יפתח

רמות, יפתח


בן יעקב ולאה (לוטה). נולד ביום י"ז באדר א' תש"ג (22.2.1943) בגבעת-ברנר. סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון שם, ומוריו, בעיקר בכיתות הגבוהות, ציינו את יחסו הרציני ללימודים ואת יכלתו והתעניינותו הרבה בהם. נטה לספרות, ובפרט לשירה. היה אוהב לשוטט בשדות, כי מהם ובהם, לדבריו, היה לומד הרבה. ישר-לב היה וגלוי במחשבותיו. היה מוכן לתת עזר לנזקקים לחסות ושימש להם כסעד. לכל היה מוצא זמן – לעבודה ברפת, אשר לה היה מסור; לצוות החברים אשר את אחריותם ונאמנותם הוקיר; ללימודים שבהם מצא עניין; להוריו ולמשפחה אשר אהב. השתייך לגדנ"ע-אויר ובהיותו בכיתה י"ב יצא לאמריקה כחבר משלחת בת ששה חברים מטעם הגדנ"ע לייצג את מדינת-ישראל. הוא בילה שם כמה שבועות, ספג רשמים ורבות היו חוויותיו, אף כי הברק והשפע שראה לא סינוורוהו; דלותן וניוונן של שכונות הכושים והסינים עשו עליו רושם עמוק והוא הירבה להרהר בהם ובבעיותיהם. בינואר 1961 גויס לצה"ל לחיל-האויר, אשר היה משאת-נפשו במשך שנים. היה לטייס והגיע לדרגת סגן. השתתף בקורס של מדריכי-טיס וכחניך מצטיין בקורס ניתן לו גביע-כסף. ביום ב' בטבת תשכ"ה (7.12.1964) נפל בשעת מילוי תפקידו (יחד עם חברו צבי שלומיס) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגבעת-ברנר. המשק הוציא חוברת לזכרו. הוריו של יפתח, יחד עם משפחת שלומיס, הקימו אבן-ציון בו במקום שנפלו שני הבנים – בין תמנע ויטבתה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן