fbpx
רינגו, שמואל

רינגו, שמואל


בן מינה ושלמה. נולד בי"א באייר תרע"ב (28.4.1912) בדבינסק, לאטביה ולמשפחת שומרי מצוות שהקנו לילדיהם חינוך מסורתי והשכלה כללית. בגיל שתים-עשרה הצטרף לתנועת הנוער "השומר הצעיר" וכשבגר יצא להכשרה של "החלוץ" בריגה לקראת עלייתו לארץ-ישראל. באין לו רישיון-עליה ניסה בשנת 1935 לעלות בדרך בלתי-חוקית אבל משמר בריטי גילה את קבוצת המעפילים שעמה נמנה והשיבם כלעומת שבאו. לאחר חודשים אחדים יצאו המעפילים בשנית לדרך ועתה ברשיונות-עלייה שקיבלו ממרכז "החלוץ". את החודשים הראשונים בארץ עשה שמואל בנתניה מקום שם עבד בפרדס ובניין, ואחר כך עבר לחדרה הוא הצטרף לארגון ה"הגנה" מייד עם עלייתו וכשפרצו מאורעות הדמים של תרצ"ו התנדב לחיל הנוטרים. במלחמת העולם השנייה היה מראשוני המתגייסים מקרב הישוב העברי, לצבא הבריטי. שמואל שירת בחיל ההנדסה בעיראק והגיע לדרגת סמל. ביחידתו היה אהוד על חבריו והושיט עזרה לכל הנזקק לה. בי"ט בשבט תש"ב (6.2.1942) טבע בעת מילוי משימה צבאית בנהר פרת. הניח אישה ובן פעוט שלא זכה להכיר את אביו. במכתב לאשתו כתבו חברי יחידתו: "אבד לנו איש טוב וישר, חייל אמיץ וממלא חובתו באמונה הוא היה לנו למופת וסימל את החייל היהודי הגאה". שמו הונצח בספר "בכל מאודם" לזכר נופלי חדרה. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח בcALAMEINcMEMORIAL, אל-עלמיין, מצרים. ציון מיקום קברcColumnc44 דרגהcLancecSerjeant. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

כובד על ידי

דילוג לתוכן