fbpx
רילף, יוחנן

רילף, יוחנן


בן שולמית ושלמה, נולד ביום כ"ט באייר תרצ"א (16.5.1931) בעיר סאארבריקן, גרמניה למשפחה נאורה ובעלת מסורת ציונית, מצאצאי הרב יצחק רילף מממל, מחבר הספר "ארוכת בת עמי". בשנת 1934, בהיותו בן 3, עלו הוריו ארצה. תחילה ישבו בירושלים ובמקווה ישראל ולבסוף התיישבו בנהריה. שם היה אביו מנהל בית-ספר. יוחנן למד בבית-ספר יסודי ועבר ללמוד בגימנסיה, אולם בכיתה ט' החליט לעזוב את ספסל-הלימודים ולהתמכר ללימוד מקצוע החשמל בחיפה, על אף הפצרות הוריו להמשיך בלימודיו. הוא חלם להיות חשמלאי על סיפון אונייה עברית, כי אהב את הים והספורט. הוא חיבר פזמונים רבים שנושאם הים, שהיה משמיעם במסיבות שונות. מגיל 16 היה חבר ב"הגנה". ביום ה1.1.1948-, בהגיע אוניית-המעפילים "האומות המאוחדות" אל חופי נהריה, השתתף בהורדתם לחוף. במלחמת-העצמאות שירת בחטיבת "כרמלי". בימי המצור על הגליל המערבי היה בין אלה אשר חצו את הים, בפרקם אוניות מזון ונשק בחופי נהריה, אשר שימשה נמל יחידי לגליל המערבי, אשר הדרך היבשתית אליו נותקה בידי הערבים. עם שחרורו של הגליל המערבי נמשכה הלחימה נגד כוחות קאוקג'י, ובשעת סיור-לילה, ביום ד' באב תש"ח (9.8.1948), נפל בכואיכת מפגיעת כדור תועה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן