fbpx
רייך, נפתלי-חיים

רייך, נפתלי-חיים


בן יוכבד ומנחם-דוד הכהן. נולד בשנת 1914 באושצ'יקיצולנה שבגליציה. בהשפעת אחיו הבכור יעקב שעלה לארץ-ישראל לפניו עלה גם הוא ארצה בשנת 1936. כשנה התגורר בבית אחיו בכפר הדר שבהוד השרון ואחר כך עבר לרחובות. כאן חי חיי קומונה עם עוד שלושה חברים – דוד מינצר, דוד קליין ואריה הכט. יחד אתם גם הצטרף לשורות ה"הגנה" והתגייס לחיל הנוטרים ויחד עבדו בפרדסים. ביום ט"ו באלול תרצ"ח (10.9.1938), יצאו הארבעה ללוות פועלים של חברת החשמל לעבודתם. בשובם סמוך למסמייה הותקפו על ידי כנופיה ערבית ונפתלי ושלושת חבריו נפגעו ונהרגו. הוא הובא למנוחות עם חבריו בבית העלמין ברחובות. הניח אח בארץ ושאר בני משפחתו נספו בשואה. רשימה לזכרו פרסם ועד פועלי חברת החשמל בחוברת "לזכר חברים בעבודה ובשמירה".

כובד על ידי

דילוג לתוכן