fbpx
רייג, קלמן

רייג, קלמן


בן רייזל ומרדכי. נולד ביום ד' באלול תרע"ו (2.9.1916) בעיר לייפציג שבגרמניה. קיבל השכלה דתית. בצעירותו היה חבר ב"ברית הנוער של צעירי המזרחי" ואחר כך הצטרף ל"ברית חלוצים דתיים" (בח"ד). לאחר שעבר השתלמות בישיבה בעיר פרנקפורט יצא להכשרה חקלאית באיטליה. בערב פסח תרצ"ה עלה קלמן לארץ-ישראל והצטרף לקבוצת כפר יעבץ. היה בין מגיני הכפר בתחילת מאורעות תרצ"ו ועמד על משמרתו יומם ולילה. בתמוז תרצ"ז עלה עם חבריו להתיישבות "חומה ומגדל" והיה ממקימי קיבוץ טירת צבי. בקיבוץ עבד קלמן בכל ענפי החקלאות ועמד בכל קשיי ההתאקלמות בעמק בית שאן. כחמש שנים היה נוטר ושמר על שדות הקיבוץ לבסוף היה לנהג במשאית הקיבוץ. קלמן היה איש מצניע לכת, לא היה מראשי המדברים, אך היה אחד מן החבר'ה הטובים והמסורים לקבוצה ולרעיונה בכל נפשם ובכל מאודם. היה נאה דורש ונאה מקיים. ביום ט"ו באב תש"ז (1.8.1947), בהיותו בשליחות הקיבוץ בתל אביב, נפגע מכדורי חיילים ושוטרים בריטיים שהשתוללו בתל אביב, ונהרג. הובא לקבורה בבית העלמין בקיבוצו טירת צבי.  

דילוג לתוכן