fbpx
רותם (רוטבאום), מנחם

רותם (רוטבאום), מנחם


בן רפאל ושפרה. נולד ביום כ"ה בתשרי תרפ"ח (21.10.1927) בורשה, בירת-פולין. בשנת 1933 בא לארץ. עם פרוץ המאורעות בשנת 1936 נאלצה המשפחה לעזוב את דירתה בגבול יפו – תל אביב בפנותה אותה לאנשי ה"הגנה" – אך הזעזוע הנפשי שעבר על הילד בגלל המאורעות היה קשה והאם יצאה עמו למשך חדשים מספר אל משפחתה שבפולין ושם הירבה לספר בשבחם של גיבורי ה"הגנה" ועל הגנת תל-אביב מפני המתקיפים הערבים. בשובו עם אמו לתל-אביב לאחר תשעה חדשים התחיל ללמוד בבית-ספר "נס ציונה" והיה שם תלמיד למופת במשך כל ימי-לימודיו. הוא קיבל סטיפנדיה עם הסיום אך ויתר עליה ונסע עם חבריו למשמר-העמק לחודש של עבודה. שם התקשר עם כמה מבני המוסד החינוכי והחליט ללמוד בו. כאשר סיים את לימודיו נתקבל כחבר הקיבוץ. אהב לסייר בארץ, עסק בהדרכה בתנועת-נוער ואחד מתחביביו היה הצילום. בימי מלחמת-הקוממיות השתתף כאיש-פלמ"ח, נפצע ואחרי החלמתו עסק בסיירות ובמודיעין ולאחר-מכן היה קצין מודיעין בחטיבתו. ביום כ"ז במרחשון תשי"ז (1.11.1956) נפל בקרב במערכת-סיני, בדרגת סגן-משנה. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום י"ג במרחשון תשי"ח (7.11.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות במשמר-העמק. לאחר מותו הועלה לדרגת סגן. במלאת שנה לנפלו הוציא קיבוצו חוברת לזכרו

כובד על ידי

דילוג לתוכן