fbpx
רוסק, זאב (וולף)

רוסק, זאב (וולף)


בן משה. נולד בשנת תרע"ד (1914) בעיר קוטנו שבפולין. כבן למשפחה יהודית מסורתית למד בחדר ובישיבה ולאחר מכן בבית הספר של תנועת "המזרחי". הוא היה חבר התנועה הציונית בעירו ופעיל בהסתדרות המזרחי. ב-1934 שהה זאב בחוות הכשרה ועלה לארץ-ישראל. לאחר עלייתו עבד בעבודות שונות ואף הקים לעצמו מפעל עצמאי. הוא היה מעורה בחיי החברה והיישוב, ער לכל המתרחש ונענה לכל קריאה של המוסדות הלאומיים. זאב היה שקט וענו, פיקח ושנון, מלא שמחה ובדיחות-הדעת, חביב על כולם רע נאמן ומסור והשרה אווירה טובה סביבו. ב-1942, כשהגיעו הידיעות על המלחמה בנאצים התנדב זאב לצבא הבריטי והוצב בחיל הרגלים. בה' בניסן תש"ה (19.3.1945) כשגדודו היה מוצב באיטליה, יצאו זאב וחבריו לפנות מוקשים. בדרכם נתקלו בכיתה של חיילים גרמנים ולקחום בשבי. במהלך חילופי האש עם יחידות גרמניות אחרות, נהרג זאב, קרבן ראשון של הבריגדה בחזית. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בראוונה באיטליה. שמו הונצח ב"ספר הבריגדה היהודית". ציון מיקום קבר IV.A.1. יחידה Palestine Regiment. דרגה Private.

דילוג לתוכן