fbpx
רון, אברהם (“אבי”)

רון, אברהם (“אבי”)


בן חיים ולאה. נולד ביום י' באב תש"ח (15.8.1948) בבירויט אשר בגרמניה. בשנת 1949 עלתה המשפחה לארץ. אברהם למד בבית- הספר היסודי "התומר" וכאשר סיים את לימודיו בו התחיל ללמוד בבית-הספר התיכון הטכני שבכפר גלים. לקראת סוף לימודיו בבית-הספר היסודי ובראשית בית-הספר התיכון השתייך לתנועת "הנוער העובד והלומד". במסגרת החוג להתעמלות ולספורט הקדיש לכך את שעות-הפנאי. לים הראה משיכה מיוחדת ובילה הרבה מזמנו בשחייה למרחקים. ידיו היו חרוצות בתיקוני-דברים שנתקלקלו בבית. באוגוסט 1966 גויס לצה"ל והתנדב לחיל-הים וגם בשעת שירותו לא רצה שמלאכתו תיעשה על-ידי אחרים. בחיל-הים התנדב לשירות בצוללות והוסמך כצוללן ביוני 1967 והוכיח את עצמו כצוללן מצויין. היה אהוד על מפקדיו ועל חבריו. אברהם יצא לאנגליה וצורף לצוות "דקר". אבל כשהצוללת היתה בנתיב הים שבין גיברלטר לישראל, בדרכה לנמל-הבית, נותק לפתע הקשר עמה ושוב לא נתחדש. זה היה ביום כ"ד בטבת תשכ"ח (25.1.1968). הרבנות הצבאית הראשית קבעה כי תאריך פטירתו של אברהם, בשעת מילוי תפקידו יחד עם השאר, הוא יום כ"ט בטבת תשכ"ח (30.1.1968). כיון שאברהם נמנה עם חברי הצוות הנעדרים הוצבה לו מצבת זיכרון בתוך האנדרטה לזכר אנשי "דקר" אשר בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. בספרו של ערן שורר "ששה ימים ב'דקר'" הובאה תמונתו לשם הנצחת שמו וזכרו. ביום י"ג בסיוון תשנ"ט (28.5.1999), בתום שנים של חיפושים, נמצאה הצוללת אח"י "דקר" על קרקעית הים התיכון, בעומק 2900 מ' בנתיב הפלגתה המתוכנן ובמרחק 250 מייל מנמל חיפה. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן