fbpx
רוח, מכלוף

רוח, מכלוף


בנם-בכורם של דויד וחביבה. נולד ביום י"ד בתשרי תרצ"ח (19.9.1937) במרקש אשר במרוקו. לפני עלותו לארץ למד ב"חדר" ולאחר-מכן התחיל לעבוד. הוא עמד על כך שהמשפחה תעזוב את מרוקו ותבוא לישראל והוא עצמו עשה מאמצים גדולים כדי שבני-המשפחה יהיו בין המועמדים הראשונים לעלייה; הוא התחייב לדאוג לפרנסתם, כי אביו היה ירוד בבריאותו ובכוחות עצמו לא יכול לפרנס את תשע הנפשות. בשנת 1956 הגיעה המשפחה לארץ ומכלוף התחיל מיד לעבוד ולדאוג לאחיותיו שתתחתנה ושאחיו הקטנים ממנו ילמדו – מי מקצוע ומי לימודים תיכוניים לפי תכונותיהם. הוא עצמו ויתר על הקמת בית ומשפחה כי הקדיש את כל מרצו ואונו למען משפחתו. היה עובד כפועל חקלאי וכאשר גויס לצה"ל היה חייל לדוגמא. לאחר-מכן היה יוצא למילואים. ביום י"א באלול תשכ"ז (23.9.1967) נפל מכלוף במילואים בשעת מילוי תפקידו בין רפיח לאל-עריש; זה היה בעת נסיעה לשמירה. אחרי נפלו ציין המג"ד במכתב-תנחומיו להוריו כי מכלוף התבלט ביחידה בהתנדבותו ובאומץ-רוחו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות באשקלון. שמו הונצח בספר "יד לנופלים – בני אשקלון" שבהוצאת העירייה.

דילוג לתוכן