fbpx
רוזנצווייג, מתתיהו-יוסף (מתי)

רוזנצווייג, מתתיהו-יוסף (מתי)


בן אברהם-דויד ואטל. נולד ביום כ"ג בניסן תש"ה (6.4.1945) בסטרוזוניץ אשר ברוסיה. כשהיה בן שנה עלתה המשפחה אתו לארץ ובהגיעו לגיל-הלימודים התחנך בבתי-ספר דתיים. תחילה למד וסיים את לימודיו בבית-הספר הדתי "יבנה" והיה תלמיד שקדן ומצליח. לאחר-מכן למד במדרשיה "נועם" שבפרדס-חנה ומחנכיו מצאו אותו כתלמיד מצטיין. מתתיהו גויס לשירות-חובה באוקטובר 1963 אלא שהוא נרשם לעתודה האקדמית ושירותו נדחה עד סוף אוקטובר 1967. בינתיים המשיך מתתיהו ללמוד בטכניון העברי בחיפה ולאחר שנים אחדות סיים את לימודיו שם כמהנדס כימי. כל ימיו היה שקוע בלימודים וברכישת ידע – אף בהאזנה למוסיקה קלסית. עוד בהיותו בטכניון בתקופת לימודיו התחיל את שירותו בצה"ל ובחופשות הלימודים עבר קורס מ"כ – בהצלחה. גם את בית-הספר לקצינים סיים בהצלחה וקיבל את דרגת הסג"מ. הוא השתתף במלחמת ששת הימים בחיל-השריון והגיע עם יחידתו לתעלה. אך בראשית נובמבר 1967 חזר לשירות-החובה. אז עבר קורס השלמה לקציני-שריון ונתמנה למפקד-מחלקה בתקן של סגן. אך ביום כ"ז בשבט תשכ"ח (26.2.1968) נפל מתתיהו יוסף בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. במכתב-תנחומיו להוריו כתב מפקד- יחידתו בין השאר: "בכל אשר עשה ראה לנגד עיניו את בטחון המדינה וטובת הכלל. כל משימה וכל פקודה שקיבל ביצע תוך רצון". בספר "במעלות גיבורים" שבעריכת ישראל ארליך הוקדשו לו עמודים מספר.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן