fbpx
רוזנפלדר, יעל

רוזנפלדר, יעל


בת רודולף ורות. נולדה ביום כ"ב במרחשון תש"ד (20.11.1943) בחיפה. למדה שם בבית-ספר. התבלטה באישיותה התרבותית, באצילות וברוך שהיו בין תכונותיה המיוחדות. תמיד עמדה במרכז החברה וזכתה להערצת כל מכיריה. כיוון שהיתה חברותית מאד תפסה מקום-כבוד בחיי הגרעין שאליו נשתייכה. באוקטובר 1961 גויסה לצה"ל במסגרת נח"ל. אהבת-הזולת, אהבת-המולדת ואהבת כל הטוב והיפה בחיים מצאו להם ביטוי בהיאחזות הנח"ל בקציעות שבנגב, שם היתה רועה-צאן. ביום ד' בסיון תשכ"ב (6.6.1962) נפלה בשעת מילוי תפקידה בהיאחזות נח"ל קציעות והובאה למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. קיבוץ קציעות הקים גל-עד לזכרה ועליו חרות: "תהא רוחך בנו ביצירת החיים;" גל-עד זה הוקם ונחנך ב"שלושים" בו במקום שנפלה. במלאת שנה לנפלה נפתח חדר-מוסיקה במשק מחניים הנושא את שמה. חוברת הנקראת על-שמה הוצאה על-ידי חברי הגרעין.

כובד על ידי

דילוג לתוכן