fbpx
רוז’נסקי, יצחק

רוז’נסקי, יצחק


בן אסתר וצבי. נולד ביום י' בכסלו תרפ"ח (4.12.1927) בפתח-תקווה. למד בבית-הספר העממי שבמושבה ואחר-כך בבית-הספר התיכון "אחד העם". היה מחניכי תנועת הנוער, "גורדוניה-מכבי הצעיר" בפתח תקווה ואחר-כך ממדריכיה. מספרת עליו חברתו לתנועה: "חבורת ילדים צעירים עומדת, כולם קטנת קומה, ובחבורה מזדקרת דמותו הגבוהה בעלת הבלורית של יצחק. ועוד ידעת: יצחק מספר מעשיות או בדיחות לחבריו הצעירים ממנו בכמה שנים. על כן לא נגזים אם נאמר שלא היה חבר בקן, מן הצעיר עד הזקן שבחברים, שיצחק לא הכירם ולא סיפר להם מעשיותיו…". בשנת 1945, בעודו משמש חבר ההנהגה הראשית של "גורדוניה" ומפקד כיתה ב"הגנה", נענה לקריאת המוסדות הלאומיים וחודשיים לפני צאתו להכשרה עם חבריו התנדב לחטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל), צורף לחיל הרגלים ונשלח לחזית. ביום כ"ט באב תש"ה (21.8.1945) נפל יצחק רוז'נסקי בתאונה באוסטריה. למחרת היום הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי הבריטי בקלאגנפורט שבאוסטריה. חבריו לגרעין ההכשרה קיבלו בתדהמה את דבר נפילתו. כתב אחד מהם: "הוא היה יקר לנו חבר ומשום כך קרוב לנו בחולצתו הרוסית הפתוחה יותר מאשר במדי החייל, אשר בהם נפל. בדמותו האהובה עלינו נעוץ גם הסמל. בה אנו רואים את גילוי ההקרבה והחלוציות". קן "גורדוניה-מכבי הצעיר" בפתח-תקווה הוציא לאור חוברת לזכרו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בקלגנפורט , אוסטריה. ציון מיקום קבר 1A9. דרגה Private.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן