fbpx
רוזנוולד, ירחמיאל-ריצ’רד

רוזנוולד, ירחמיאל-ריצ’רד


בן רוזה ואדולף. נולד ביום ו' באדר תרע"ז (28.2.1917) בוינה ועלה לארץ ישראל בשלהי 1937. הוא התקבל לעבודה בפרדסים ברחובות ובמשך הזמן היה לשומר במקום. כשהוקם קיבוץ נגבה התנדב לעזור בשמירה על הנקודה החדשה. ברבות הזמן נקשר למקום ולאנשיו והיה כאחד החברים. הוא רכש לו ידידים רבים והיה מעורב ככל תחומי החיים במשק. בזמן מלחמת העולם השנייה נענה לקריאת מוסדות הישוב והתגייס לצבא הבריטי. הוא הוצב ליחידת תובלה שחייליה יהודים ונשלח למצרים. מדי פעם היה מגיע לחופשה בנגבה ובאחת ההזדמנויות הביע את רצונו לחזור לקיבוץ כחבר מן המניין. אך הדבר לא עלה בידו. בשלהי אפריל 1943 יצאה שיירת אניות של בעלות הברית ממצרים דרך מלטה לסיציליה כדי להשתתף בפלישה לאירופה. על סיפון האנייה "ארינפורה", שהפליגה בראש השיירה היו גם חיילי יחידתו של ירחמיאל. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) בצהרי היום, חג מעל השיירה מטוס סיור גרמני שהזעיק מטוסי הפצצה, אלה הגיעו למקום בשעות הערב והפציצו את השיירה. ה"ארינפורה" ספגה שתי פגיעות ישירות וטבעה מייד ומאה וארבעים מחיילי היחידה, בהם ירחמיאל, מצאו את מותם באסון. שמו הונצח ב"ספר העיתונאים", ב"ספר ההתנדבות", ובספר "יזכור" שראה אור מטעם מכון ז'בוטינסקי. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנספים אנדרטה בדמות אנייה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות כל החיילים הנספים.  

דילוג לתוכן