fbpx
רוזנהאוז, אליהו

רוזנהאוז, אליהו


בן לאה ושלמה. נולד בג' באדר תרע"ט (3.12.1919) בחרקוב שבאוקראינה. בינקותו נתייתם מאמו ובשנת 1921 עלה לארץ ישראל עם סבתו וסבו. שנות ילדותו עברו עליו בתל-אביב, שבה סיים את בית הספר העממי "אליאנס" ואחר כך המשיך בלימודיו בבית-הספר החקלאי "כדורי" שם נודע כעמל חרוץ, חבר טוב-לב, עליז, שנון ואמיץ. בבית הספר החקלאי ספג בין השאר את ערכי תנועת העבודה, ובסיום הלימודים נענה לקריאת קיבוץ גינוסר והצטרף אליו עם שישה מחבריו. הוא התערה עד מהרה בחיי הקיבוץ ובעבודה ובשמירה שיקע בהם מסירות רבה. בגבור מאורעות הדמים של השנים תרצ"ו-תרצ"ט, עם ייסוד פלוגות הלילה המיוחדות S.M.S)) בפיקודו של אורד וינגייט לביעור הכנופיות המשתוללות בגליל התחתון הצטרף אליהו לשורותיהן. עם פירוקן התמנה למפקד המשמר הנע בחבל. בשנת 1939 נשלח על ידי קיבוצו לשמש נהג בסדום, ולאחר תקופת-מה נשא גם בתפקיד סידור עבודה ונבחר למזכירות מועצת הפועלים במקום. כעבור שנתיים שב לקיבוצו, לנהוג במשאית המשק. בשורות ה"הגנה" גם נשא בתפקיד מדריך-בטחון נפתי בגליל התחתון והיה בין מקימי חיל השדה (ה"חי"ש") בנפה. ביום י"ד בטבת תש"ג (22.12.1942) בעת מילוי תפקידו בדרך גינוסר-כדורי נספה בתאונת דרכים. הוא הובא למנוחות בבית הקברות של גינוסר. הקיבוץ הוציא חוברת לזכרו.

דילוג לתוכן