fbpx
רוהלד, הלוי ברוך

רוהלד, הלוי ברוך


בנם-יחידם של חיה ושמעון, נולד ביום ז' באדר א' תרפ"ט (17.2.1929) בירושלים. אחרי שסיים בית-ספר יסודי החל ללמוד מיכניקה עדינה. בהיותו בן 16 וחצי התגייס לפלמ"ח והצטרף להכשרה באלונים ובתל יוסף. עם ראשית מלחמת-העצמאות לא הסכים ליהנות מזכות היותו בן יחיד בטענו, כי עתה הכל הם בני האומה כולה. הוא לא שעה להפצרות מפקדו ויצא לפעולות-קרב, שש לכל פעולה מתוך התלהבות ומסירות. במסגרת גדוד הפלמ"ח השתתף בקרבות נגד כוחות קאוקג'י ואחר-כך לחם במסגרת גדוד "הפורצים" של חטיבת "הראל" בדרך לירושלים. בליל 8-9 ביוני 1948 יצא עם גדודו למבצע "יורם" – ההתקפה השלישית על לטרון. בגלל טעות בניווט עלה הגדוד על משלט י"ד, במקום על משלט י"ג, כמתוכנן. הלוחמים הסתערו על המשלט והצליחו לכבוש חלק ממנו ובמהלך הקרב העז נפגעו רבים מהם. התנגדות האויב היתה עזה ובשל הנפגעים לא נותר כוח להשלים את כיבוש המשלט וניתנה הוראה לסגת. בקרב זה נפל, ביום ב' בסיוון תש"ח (9.6.1948). ביום ט"ו בחשוון תש"ט (17.11.1948) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן