fbpx
ראובן, ארווין

ראובן, ארווין


בן לילי ורודולף. נולד ביום י"ב בתשרי תרע"ד (13.10.1913) בגרמניה. מילדותו היה קשור לארגון הנוער הציוני "המכבי הצעיר" וממנו נחל את הערכים שהתוו את דרכו. בשנת 1935 נשלח למועצה הראשית של התנועה כשליח ציבור החלוצים בהכשרה. בשנת 1936 לאחר שעבר הכשרה חקלאית בוסטרבק, עלה בקבוצת ההכשרה לארץ ישראל וכאן השלימה הקבוצה את הכשרתה בדגניה ומשם עברה לחדרה כפלוגת עבודה. גם פה, כמו בשלבי ההכשרה הקודמים, היה ארווין מן המנהיגים והפעילים הנחלצים תמיד לכל תפקיד ומשימה וכנציג הקבוצה רכש אמונם והערכתם של תושבי המושבה ומוסדותיה. בשנת 1939 יצא עם גרעין התיישבותי לחניתה-תחתית ובפברואר 1940 עלו לאדמת מצובה להתיישבות קבע. במצובה נשא ארווין בתפקידים אחראיים כגזבר, מרכז ונציג חוץ וגם זכה לאהדה בקרב ערביי הסביבה. כמוכתר מצובה שימש כאיש קשר עם המינהל הבריטי, קציני משטרת המחוז וקציני הידיעות שלה (הש"י) על כוונות הבריטים באזור. בו' באייר תש"ג (11.5.1943) בעת מילוי תפקידו כשחזר מכינוס חברי ה"הגנה" במחוז הגליל, נספה בשריפה שהתלקחה בהתנגשות בין מכוניתו לבין משאית צבאית בריטית. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות במצובה. הניח אישה, בן ובת שנולדה אחרי מותו. שמו הונצח בדפי זיכרון שהוציא קבוץ מצובה.

דילוג לתוכן