fbpx
קשי, אלברט

קשי, אלברט


בן ג'ורג'-אפרים ואמה. נולד ביום כ"ט בתשרי תרצ"ד (19.10.1933) בפריז, בירת-צרפת. עלה לארץ בשנת 1951 מעירק, בה סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון של "כל ישראל חברים". היה אורג לפי מקצועו אך לפני הקמת מפעל-האריגה במגדל-העמק עבד בחקלאות בנהלל וביצע כל עבודה בדייקנות ובחריצות בלי שלמד את המקצוע. היתה לו נטיה ציבורית וחברותית כפי שתוכיח דאגתו לחוסר-העבודה בעיירתו, עיירת-עולים חדשה, ולחוסר מפעלי פיתוח וייצור; הוא הכין תכנית מקיפה ומחושבת לכל פרטיה להקמת מפעל-אריגה למאה נולים לעבודות-יד נאות ומשוכללות, עשירות גונים-ודוגמאות – מפעל שיוכל להפיק תוצרת בעלת ביקוש רב לא בארץ בלבד כי אם גם מחוצה לה. מפעל זה היה בו כדי לקיים כמאתיים עובדים במישרים, מלבד אלה שיתפרנסו על-ידם. כן התעניין בשאר אפשרויות להקלת חוסר-עבודה (כגון משקי-עזר קטנים וכו'). נטה למדעים מדוייקים ובעצמו התכונן לבחינות בהנדסה בטכניון העברי בחיפה. היה אורג-אומן במקצועו והמציא דוגמאות רבות של בדים בהם משתמשת כיום חברת משכית. גויס לצה"ל באפריל 1951. נפל במערכת-סיני, בקרב אבו-עגילה, ביום כ"ז במרחשון תשי"ז (1.11.1956). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח, וביום כ"ח בתשרי תשי"ח (23.10.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. במרכז מגדל-העמק הוקם גן ציבורי על-שמו. גם המפעל אשר בו עבד ואשר להתפתחותו ולקידומו הקדיש את כל מעייניו נקרא על-שמו.

דילוג לתוכן