fbpx
קרמר, יעקב

קרמר, יעקב


בן מרגלית ופרנץ, נולד ביום ד' באדר תר"ץ (4.3.1930) בכפר טורוקסנט-מיקלוש, הונגריה. אביו היה סוחר-עצים. בזמן השתלטות הנאצים על הונגריה נרצח האב לעיני הילד והאם נלקחה ממנו ונשלחה לאחד ממחנות-העבודה בגרמניה. הנער ואחותו הקטנה הועברו לגיטו בבודפשט ונשארו בחיים. מיד אחרי שחרור בודפשט על-ידי הצבא האדום אספו שליחי תנועת הנוער הציוני-חלוצי את הילדים העזובים וריכזו אותם בבית-ילדים בעיר סגד. במוסד זה הצטרף יעקב לחברה שהתארגנה לעלות לארץ ועלה איתה בשנת 1945. אחותו, שחלתה, נשארה בהונגריה. הגרעין נתקבל לקיבוץ נען. יעקב נעשה לרועה-צאן, וכיליד כפר הצליח מאוד בעבודתו. בלימודים הצליח פחות. הוא היה מבוגר מרוב חבריו בשנה-שנתיים וזה האט את קצב השתלבותו בחברה. יעקב נמשך אחרי אנשי הפלמ"ח שהיו אז בנען ורצה להצטרף אליהם ומשאלתו זו נתמלאה עם התגייסותו לצבא. הוא הוצב בחטיבת פלמ"ח "הראל", אך לפי בקשתו נכלל בין מגויסי נען, כי לא רצה לנתק את קשריו עם הקיבוץ. בימי שהותו בנען נתבשר כי אמו נשארה בחיים וחזרה להונגריה אל בתה. יעקב נפל בקרב על פריצת הדרך לירושלים, בגיזרת לטרון, ביום י' בתמוז תש"ח (17.7.1948). ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן