fbpx
קרמן, מרדכי (מוטקה, מוט’לה)

קרמן, מרדכי (מוטקה, מוט’לה)


בן מנוחה ויוסף, נולד בשנת 1929 בחיפה למשפחת פועלים. הוא למד 6 כיתות בבית-הספר הריאלי וסיים בית-ספר מקצועי. בהיותו בן 15 הצטרף כחבר לתנועת "בני-עקיבא" ולשורות ה"הגנה" ועשה לילות כימים בשמירה בעמדות ובשליחויות שונות. עם פרוץ מלחמת-העצמאות – והוא אז בן 19 – היה בקרב אנשי הפלוגות הראשונות בחטיבת "כרמלי" שיצאו לעמדות. מתוך רצון לעזור לחבריו בקרב בחר להיות חובש ובתפקיד זה נפל. אחותו סיפרה על שובו מהקרב על רמת יוחנן. הוא הגיע הביתה עייף ורצוץ וסיפר, כי 15 חברים, ביניהם המפקד, נפצעו במערכה והוא חבש פצעי כולם. בסוף הקרב, כך סיפר לה, נשארו מספר לוחמים ובידם תחמושת מועטה, עד שהחליטו להשאיר לכל אחד כדור, כדי שלא ליפול חיים בידי האויב. ברגע האחרון הגיעה תגבורת והצילה אותם מן המיצר. שלושה ימים אחרי קרב זה, ביום י"ג בניסן תש"ח (22.4.1948), לחם בקרב לשחרור חיפה ושם נפל בלכתו להציל חבר שנפצע ברחוב סטנטון. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

דילוג לתוכן