fbpx
קרייצר, ישראל

קרייצר, ישראל


בן יצחק וברכה. נולד ביום י"ד בתמוז תש"ט (11.7.1949) בתל-אביב. את חינוכו קיבל בבית-ספר יסודי בבת-ים ולאחר-מכן למד בבית-ספר "עמל" שבתל-אביב. השתייך לתנועת "הנוער העובד והלומד" וכן היתה לו נטייה לספורט. ביולי 1966 גויס לצה"ל. עוד בהגיעו לגיל י"ז החליט כי השירות לעם ולמדינה הוא מחובתו ואז פנה להורים שיתנו את הסכמתם לגיוסו לפני גיל-הצבא. בתחילה היססו ההורים אך אהבתו הגדולה למולדת לא נתנה לו מנוח והוא "איים" כי אפילו לא יסכימו "יברח" מן הבית ויצא למלא חובתו. לאחר-מכן נתנו ההורים את הסכמתם וישראל יצא לשרת ביחידת נח"ל בגרעין שלו יחד עם חבריו. גדודו זכה לכינוי "אריות הגולן" וכן היה ידוע בכינוי הרשמי שניתן לו במיסדר-הנצחון על הגולן שכבשו מידי הסורים. אולם עוד הוא בשירות-חובה, ביום י"א בניסן תשכ"ט (30.3.1969), מת ישראל במחלתו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

דילוג לתוכן