fbpx
קרוטהמר, חנן

קרוטהמר, חנן


בן שרה ויעקב, נולד ביום י"ג בכסלו תש"ך (13.12.1959) בבני-ברק. כבן למשפחה דתית, למד חנן בבתי-ספר ממלכתיים דתיים בבני-ברק וסיים את חוק לימודיו במגמה ההומנית בישיבה התיכונית בקריית הרצוג. חנן החליט להמשיך בלימודי קודש המשולבים בשירות בצה"ל, ולפיכך פנה לישיבת ההסדר בקריית ארבע. חנן גויס לצה"ל בתחילת חודש ינואר 1978. לאחר הטירונות, ולאחר שנקבע לו מקצוע צבאי כתותחן-טנק, הוא הגיע לישיבה. את זמנו חילק חנן בין אימונים ביחידה ובין לימודים בישיבה. חבריו ראו בו אדם פתוח ובעל אוזן קשבת לכל אדם, דבק במטרה ובעל עקרונות מבוססים. ביום י"ט באייר תש"ם (4.5.1980), נפל חנן בעת מילוי תפקידו בחברון והובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בקריית שאול. הוא השאיר הורים, אחות ושני אחים. במכתב התנחומים של ראש-הממשלה ושר הביטחון למשפחה השכולה, נכתב, כי חנן "היה חייל ולוחם אמיץ, והצטיין במסירות ובביצוע מושלם של כל תפקידיו. חנן היה חבר למופת ואהוב על הכול". כשנתיים לאחר נפילתו, כתב וערך חברו וידידו חוברת לזכרו – "קולי אל ה' אתחנן". חבריו הקימו קרן לזכרו ולזכר חבריו שנפלו בחברון. הקרן, יחד עם ישיבת "קריית-ארבע" פרסמו בשנת תשמ"ה את הספר "ספר חג"י" להצנחת זכרם של הנופלים בחברון. חברי הקרן יזמו והקימו בדרום הר חברון את היישוב בית חג"י, לזכרו ולזכר חבריו שנפלו בחברון.

דילוג לתוכן