fbpx
קרואני, אביאסף (עוזי)

קרואני, אביאסף (עוזי)


בן שמחה ואברהם-שלום, נולד ביום כ"ה בסיוון תרצ"ב (29.6.1932) בירושלים. למד בתלמוד-תורה "בני ציון". גילה נטייה לכתיבה ספרותית, אך כל אשר כתב, נעלם במשך המלחמה. במלחמת-העצמאות התנדב לכוחות לח"י בירושלים והשתתף בפעולותיהם עד שנספה בהתפוצצות במחנה לח"י ביום י"ח בתמוז תש"ח (25.7.1948). נקבר בבית-הקברות בסנהדריה. ביום כ"ה באלול תשי"א (26.9.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.    

דילוג לתוכן