fbpx
קפלן, ראובן

קפלן, ראובן


בן אהובה וצבי דב. נולד בשנת תרע"ד (1914) בארן שבליטא. למד מספר שנים בגימנסיה העברית ולאחר יום של לימודים ועבודה כפועל היה יוצא להגנה ולשמירה. כחבר ארגון ה"הגנה" מילא תפקידים ביטחוניים שונים. בימי מאורעות 1936-1939 נחלץ לדרכים מסוכנות כנהג משאיות שהובילו אספקה לבני הישוב העברי. בז' באדר תרצ"ט (26.2.1939) בשעה 9.20 בבוקר, בעברו במשאית טעונת קמח אל תחנת הרכבת המזרחית שבחיפה התחתית, נזרקה לעברו פצצה ובהתפוצצות נהרג יחד עם דוד מזרחי שישב לידו בתא הנהג. קהל רב ליווה את השניים למנוחתם האחרונה בבית הקברות החדש של יהודי חיפה. בחצר הטכניון, מקום שם עבר מסע ההלוויה, נאמרו דברי-הספד מפי רבני העיר. הניח אישה ובת.

כובד על ידי

דילוג לתוכן