fbpx
קפלן, משה-אלתר

קפלן, משה-אלתר


בן אסתר ומרדכי. נולד בשנת 1925 בפתח-תקווה שם סיים את לימודיו היסודיים בבית-הספר "נצח ישראל" ואחר-כך עבר ללמוד בפנימיית תלפיות בירושלים. היה נער שובב ומלא חיים, הרבה לעסוק בספורט והצטיין בפעילותו זו. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגת התובלה העברית 462. הפלוגה היתה חלק ממערך ההגנה הבריטי באל-עלמיין, בגבולה המערבי של מצרים. בשורות יחידתו עבר קרבות רבים והגיע עד לגבול טוניס בתחילת שנת 1943 תיכנן הצבא הבריטי לפלוש לסיציליה והפלוגה 462 נועדה להיות חלק מכוח הפלישה. משה, שהיה נהג ביחידתו, הועבר עם חבריו למצרים, מקום שם צויידו בכלי רכב ובכלי לחימה חדשים. לאחר שלב ההצטיידות עלו כשלוש מאות אנשי היחידה על האנייה "ארינפורה" והיא הפליגה מנמל אלכסנדריה לעבר מלטה שממנה עמד הכוח לצאת לפלישה. בדרך המסע הצטרפה האנייה על כמה עשרות כלי שיט נוספים, ביניהם אניות משא, מכליות, אניות ליווי ושולות מוקשים. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) לפנות ערב הפציצו מטוסים גרמניים את השיירה. שתי פצצות פגעו ב"ארינפורה" והטביעוה תוך דקות ספורות. עמה ירדו למצולות מאה וארבעים מחיילי הפלוגה 462, משה ביניהם. הניח אב וארבע אחיות. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן