fbpx
קנמון, אורי

קנמון, אורי


בן יוסף ופרידה. נולד ביום י"ז בתשרי תרצ"ו (14.10.1935) בכפר-הס. מילדותו נשתרשה בו האהבה לחקלאות, לאדם ולבעלי-חיים. אהב טבע בכל נפשו ובמיוחד התעניין בצמחיית-הארץ. סיים את לימודיו בבית-הספר התיכון החקלאי שבפרדס-חנה, בו מצא את השילוב של השכלה תיכונית והשכלה חקלאית, אשר אליהן נשא את נפשו. אחרי שסיים את לימודיו שם לא התעתד להמשיך ללמוד בבית-ספר גבוה ותכניתו היתה לחזור לעבודה במשק כתום תקופת שירותו בצבא, כי איש-עמל היה מטבעו. צנוע ועניו בהליכותיו, מסוגר ונחבא אל הכלים; אך דוקא תכונות אלו הן שהבליטו אותו בתוך חברתו. לא אחת גילה ידידות נאמנה וחבריו ידעו כי גם במצבים הקשים ביותר אפשר לסמוך עליו, שכן מוכן היה להושיט יד לעזרה. גויס לצה"ל באוגוסט 1954. במילוי תפקידיו בנח"ל, בהיאחזות "אמציה" מצאו את ביטויין עירנותו והיחלצותו לכל צו ופקודה, אך את שעות-הפנאי המעטות שנשארו לו לאחר-מכן הקדיש לטיפוח משק-הבקר. ביום א' בסוכות תשי"ז (20.9.1956) נפל בשעת מילוי תפקידו בהיאחזות "אמציה". הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בתל-מונד. כפר-הס הוציא אוסף דפים לזכרו בשם "אורי". ההורים תרמו סכום-כסף למילגה שנתית המוענקת על-ידי המרכז החקלאי; המילגה היא לצמיתות. משק אמציה הקים גל-עד בו במקום שאורי נפל.

דילוג לתוכן