fbpx
קמפינסקי, שמשון (סטיפן, הוגו)

קמפינסקי, שמשון (סטיפן, הוגו)


בן דבורה (אלזה) ואריק-שלמה, נולד ביום י"א בשבט תרפ"ו (26.1.1926) בברלין, בירת גרמניה. שנה אחת למד בבית-הספר היהודי-הציוני. ב-20.9.1933 עלה ארצה עם הוריו ואחותו. הוא המשיך את לימודיו בארץ ובשנת 1943 עבר בהצלחה את בחינות- הבגרות בבית-ספר תיכון בירושלים. למד שנה מדעי-טבע באוניברסיטה בירושלים ואחר-כך מילא חובתו בשנת-שירות. בשתי שנותיו האחרונות למד באוניברסיטה במחלקה למדעי-הרוח – פדגוגיה, היסטוריה וספרות. בינואר 1947 זכה בפרס בן 150 לא"י מטעם המועצה הבריטית על עבודותיו בחקר הספרות האנגלית. שמשון היה בעל אופי מוסרי מובהק, ואפילו בעצם שנות המאבק בבריטים ובערבים ראה עדיין אפשרות למוצא של שלום וכבוד לשלושת העמים בארץ, אך במידה הולכת וגוברת התאכזב מנציגי המשטר הבריטי בארץ, אותם הבריטים אשר את תרבותם הקלאסית העריץ הערצה בלתי- מוגבלת. עם פרוץ מלחמת-העצמאות השתתף באופן פעיל בהגנת ירושלים כחבר ה"הגנה" מזה שש שנים. סיים קורס אלחוטנים ובתפקיד זה השתתף בליווי השיירה לגוש עציון אשר עברה ללא תקלה. כן ליווה את השיירה האחרונה להרטוב, ובתקוף אותה כנופיה ערבית מן המארב, בדרך חזרה לירושלים, נפל ביום ז' באדר ב' תש"ח (18.3.1948). נקבר בסנהדריה בירושלים. ביום כ"ד באלול תש"י (6.9.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן