fbpx
קלס, דוד

קלס, דוד


נולד בשנת 1914 בעיר סארני, ווהלין. מנעוריו היה פעיל בתנועות הקשורות לארץ-ישראל העובדת. דוד עלה ארצה בשנת 1933 והיה מראשוני בוני ומקימי נמל תל אביב. בפרוץ מלחמת העולם השניה נענה דוד לקריאת המוסדות הלאומים והיה מראשוני המתגייסים לצבא הבריטי. הוא הוצב בחיל ההנדסה, הגיע לדרגת קורפורל (רב-טוראי) ונשלח עם יחידתו לאירופה, שם נפל בשבי הגרמני. בתקופת שביו נתגלה בו מחלה ממארת. הוא שוחרר מהשבי והגיע לבית חולים צבאי בחיפה, שם מת ביום י' בתשרי תש"ו (13.9.1945). דוד הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בקרית חיים. השאיר אישה ובן. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי . בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בקרית חיים. מונצחcRAMLEHc19 רמלה. דרגהcSapper

דילוג לתוכן