fbpx
קליין (פלטשק), ישראל-מאיר (פל)

קליין (פלטשק), ישראל-מאיר (פל)


בן רחל וזאב, נולד ביום י"ד באייר תר"ץ (2.5.1919) בעיר דולהא, בחלק הקרפטו-רוסי של מחוז מרמרוש (שהשתייך אז לצ'כוסלובקיה). למד ב"חדרים" ובבית-ספר יסודי ואחר-כך ב"ישיבות". בילדותו נתייתם מאמו ומאז היה רוב הזמן רחוק מבית אביו. בשנת 1939 הוחזר החבל לשלטון ההונגרי ובשנת 1940 נשלח על-ידי ההונגרים למחנה-עבודה. כשחזר אחרי השחרור לעיירתו, שהיתה כבר תחת שלטון רוסי, החליט לעלות לארץ- ישראל. הוא הצליח להשיג פנקס-תשלומים של חייל ארצישראלי בשם פלטשק ובשמו ובפנקסו השתמש ישראל-מאיר והגיע לארץ בשנת 1947 כחייל משוחרר החוזר הביתה מהצבא, ובשם זה נרשם בארץ, ואחר-כך גם בצבא הגנה לישראל. פרשת חייו עד הגיוס לצה"ל ופרטים על שירותו אינם ידועים, ידוע כי שירת בחטיבת "קריתי". רק ממכתבו אל אחיו נראה שנלחם מתוך רצון והכרת הייעוד, שכן כתב לו: "אנו חייבים להילחם בעד מולדת עברית, כי לנו היהודים אין דרך אחרת ואין מקום אחר בעולם חוץ מארץ-ישראל". במהלך מבצע "דני" השתלטו כוחותינו גם על אזור מודיעין ועם כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה נתפסו משלטים באזור, אחד מהם משלט 219. הגיזרה היתה רגועה ובמשלט החזיק כוח חי"ם מחטיבת "קריתי". ביום 24.9.1948 תקפו את המשלט ערבים מקומיים בסיוע הלגיון, ובמפתיע ותוך הפרת ההפוגה. מגיני המשלט הופתעו ונאלצו לסגת נוכח עדיפות האויב, ורבים נפגעו בנסיגה הקשה. למחרת תקפו כוחותינו נגד וכבשו את המשלט. בקרב זה נפל, ביום כ' באלול תש"ח (24.9.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן