fbpx
קליין, יעקב-דניאל (יק)

קליין, יעקב-דניאל (יק)


בן שרה ומלך (מכס), נולד ביום א' בסיוון תרע"ו (2.6.1916) בניו יורק, ארצות-הברית. קיבל חינוך יהודי וציוני בבית-ספר עברי והצטרף לתנועת הנוער של "השומר הצעיר". עד מהרה הגיע לפעילות מרכזית בתנועה זו ושימש בתפקידי מדריך, מרכז ומארגן. חבריו עלו ארצה והוא נשאר בארה"ב והמשיך במילוי תפקידו בתנועה. עם הצטרפות ארצות-הברית למלחמת-העולם השנייה התגייס לצבאה ושירת בו בדרגת קורפורל (רב-טוראי) כבעל מקצוע – מכונאי מעולה. לאחר שנות שירות בצבא וטלטולים רבים הצליח להעלות את משפחתו (אמו, רעייתו ובנו) לארץ-ישראל כתיירים בעוד שהוא עצמו נאלץ להמשיך את נסיעתו באותה אונייה עד יוון בהיעדר רישיון-כניסה לארץ. בחודש מרס 1947 הגיע לארץ באוניית-מעפילים דרך יוון. בארץ הצטרף לקיבוץ "השומר הצעיר" חצור, ועבר את כל שלבי ההסתגלות והקשיים של קיבוץ בתקופת התבססותו. הוא עשה כמיטב יכולתו להעלאת רמתו המקצועית של הקיבוץ. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התמחה בחבלה ובתפקיד זה שירת באזור הדרום בתקופת ההתגוננות בפני ההתקפה המצרית הגדולה. ביום כ"א באייר תש"ח (30.5.1948) בשעת הנחת מוקשים בשדות כפר מנחם, נהרג בהתפוצץ מוקש תחת ידיו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בחצור. הקיבוץ העלה את זכרו בחוברת "יק" המוקדשת לזכרו.  

דילוג לתוכן