fbpx
קליין, יוסף-גיאורג

קליין, יוסף-גיאורג


נולד בהונגריה ועלה לארץ ישראל כמעפיל. כשפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי, הוצב ליחידה 608 של חיל החפרים ונשלח לשירות בטוברוק. בט"ו בשבט תש"א (12.2.1941) עלתה באש אניית בנזין שעגנה בנמל, הים כולו הוצף להבות ותושבי העיר פונו במהרה מן המקום. אניית הנפט הלכה וקרבה לאניית תחמושת שעגנה בקירבתה. אלה שהיו באניית התחמושת איבדו את עשתונותיהם, חלקם התרוצצו על הסיפון וחלקם קפצו אל המים הבוערים. האש אחזה בהם והם שחו אל החוף, מתעוותים בכאב וזועקים לעזרה. יוסף, שעמד על החוף, זינק אל המים ובזכות היותו שחיין מעולה הצליח לשחות במהירות לעבר שני בחורים שהגיעו למרחק של 50 מטרים מן החוף. הוא אחז באחד מהם והצליח להביאו בשלום אל החוף ומייד שב ושחה לעבר השני אף שהאש כבר אחזה בו ולא היתה שום תקווה להצילו. הוא זינק אל הלהבה, חיבק את הבחור ופנה לשחות לעבר החוף. האש אחזה גם בו אך הוא ניסה לחתור. לפתע נעלמו שני הראשים מתחת למים וביום המחרת נמשו גופות השניים מן הים. יוסף גיאורג הובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי שבטוברוק. מעשה גבורתו נרשם בדפי "ספר ההתנדבות". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהיה לו שם פרטי נוסף- יוסף- גיאורג. מקום מנוחתו- טוברוק

דילוג לתוכן