fbpx
קלוגמן, לאו

קלוגמן, לאו


התגורר בקליבלנד, במדינת אוהיו שבארצות הברית והיה פעיל בחוג המקומי של "פועלי ציון". במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי – הגדוד ה39- של קלעי המלך שבצבא הבריטי. מטרת הגדודים היתה להשתתף בכיבוש ארץ-ישראל מידי התורכים. הוא הגיע עם יחידתו לארץ-ישראל ולחם בחזית יריחו ובכיבוש א-סאלט שבעבר הירדן. בראשית אוקטובר 1918, לאחר שחצה הגדוד את הירדן בדרכו לירושלים, עלה לאו על מטען נפץ ונפצע. הוא אושפז בבית חולים בירושלים וכעבור יומיים ביום א' בחשוון תרע"ט (7.10.1918), מת מפצעיו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי שבהר הצופים. שמו הונצח בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"בית הגדודים" באביחיל

דילוג לתוכן