fbpx
קישיצקי, יגאל (קושי)

קישיצקי, יגאל (קושי)


בן חנה ויואל, נולד ביום כ"א בשבט תרפ"ח (12.2.1928) בחיפה. בהיותו בן שלוש עברו הוריו לחדרה. אחרי שסיים את בית-הספר היסודי במקום למד שנה אחת בבית-הספר התיכון החקלאי בפרדס חנה. משלא הרגיש נטייה לחקלאות, עבר ללמוד חשמלאות בבית-הספר המקצועי על שם מכס פיין בתל-אביב. יגאל היה חבר ב"מכבי" תל-אביב וניגן בתזמורת "מכבי" בקלרנית, בחצוצרה ובסקסופון. כמו-כן פרט בבית על פסנתר והצטיין בשמיעה מוסיקלית טובה. הוא למד ציור אמנותי וצייר בחיבה מראות-נוף. עסק בפיסול. בעליזות נעורים, בהומור חי, במעברים פתאומיים ממשובת-עלומים לכובד-ראש, שימש מרכז לחבורתו ונתחבב על יודעיו. במלחמת-העולם השנייה נחל אכזבה בגלל גילו הצעיר, שלא איפשר לו להתנדב לבריגדה היהודית. כשבגר מילא חובת שנת שירות בשרתו שנה כנוטר. זמן מועט אחרי כניסתו לשירות נשלח לקורס ועלה לדרגת מ"כ. באמצעות אביו, מנהל חברת-החשמל בחדרה, שהיה מפעילי ה"הגנה" במושבה, מצא גם הוא את דרכו אליה. בנוטרות הצטיין בזריזות ובעירנות, ועם חבריו סיכל מזימות רבות של גנבים מהכפרים הסמוכים. מסיורי הלילה הרבים שערך שאב השראה פיוטית וציורית. בסיורים עזר לכושלים והקל על מפגרים. בשירות נהג בקפדנות חיילית ובשעות-הפנאי היה חבר ואח לפקודיו, שלמדו לציית לו ולחבבו. עם סיום שנת השירות, הוצעה לו עלייה בדרגה כדי שיישאר בנוטרות. הזמן היה ראשית חורף תש"ח, כשהתחיל מתגבש כוח יהודי עצמאי להגן על היישוב. יגאל דחה בתודה את ההעלאה שהוצעה לו על-ידי הבריטים. שבועות מעטים אחרי שחרורו מהנוטרות התנדב כחייל מאומן לחטיבת "אלכסנדרוני". הוא סיים קורס מקצועי בהצטיינות, והחל מדריך באחד מגדודי צה"ל, פעל בארגון החיים התרבותיים בו, השתתף בשמירה, בהגנה ובפעולות נגד קני האויב. אור ליום כ"ג באדר א' תש"ח (4.3.1948), בשובו בראש יחידתו מפעולת-לילה ויחידה אחרת עמדה לצאת, ראה בפני חברו שעמד בראשה כי משהו מעיק על לבו והתנדב לצאת במקומו. יגאל יצא בטנדר בדרך לשוויכה שליד בית הלוי לפינוי מוקשים בדרכים, ולמרות בקשות אנשיו שיישב עימהם בתוך הרכב, עמד על כנף הרכב כדי שיוכל להיטיב לנווט את הטנדר. כשעלה הטנדר על מוקש ליד בית הלוי הועף באוויר ונהרג. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחדרה. ערב נפילתו, בביקורו האחרון בבית, השיב על הפצרות הוריו שלא יסתכן ויחמול על אמו החולה, כי "על הנוער הוטל להילחם על הארץ פן תיעשה לגיטו, והנני מוכן לתת את חיי למטרה זו".  

דילוג לתוכן