fbpx
קיפניס, בן-ציון (קיפי)

קיפניס, בן-ציון (קיפי)


בן טובה וחיים, נולד ביום י"ב בטבת תרפ"ג (31.12.1922) בתל- אביב. הוא נדד עם הוריו מתל-אביב לירושלים, לכפר סבא וחזרה לירושלים, ובכל מקום התערה מחדש בבית-הספר ובחברת הילדים והנוער והיה מטובי התלמידים, עד שסיים את הגימנסיה בירושלים. זמן-מה עבד כפועל חקלאי בכפר סבא וכפועל-תעשייה בירושלים ובשלוש שנות לימודיו בטכניון בחיפה עבד בחברת- החשמל ובסבלות בנמל בלילות. היה ספורטאי פעיל, חבר ב"הפועל" ובאגודת השיט בחיפה. כשנרצח אחיו במהומות 1938 הצטרף הנער ל"הגנה" והוא בן 15 בלבד ומאז הסתיר תחת מסווה עליזות הנעורים את החלטתו הנחושה למנוע הישנות מצב כזה ולנקום את דם אחיו מכנופיות הפורעים. בן-ציון שירת כנוטר בכפר סבא, התגייס לפלמ"ח והשתתף בקבוצת החבלנים במשמר העמק. משפרצה מלחמת-העצמאות הפסיק את לימודיו בטכניון והתגייס ליחידה קרבית עוד לפני שפורסם צו הגיוס הכללי. זמן-מה שירת כמדריך במחנה-אימונים בנתניה ואחר-כך בחטיבת "כרמלי", השתתף בקרבות במחוז הצפון ומילא תפקידים חשובים. היה מטובי הלוחמים לשחרור חיפה ובאחרונה נטל חלק בכיבוש עכו. בשובו משם ביום ו' באייר תש"ח (15.5.1948), נספה בעלות רכבו על מוקש. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.  

דילוג לתוכן