fbpx
קייפי, שלמה

קייפי, שלמה


בן סעדיה וברכה. נולד ביום ב' בתמוז תשי"א (6.7.1951) בירושלים. הוא למד בבית-הספר היסודי "בית-יעקב" בשכונת שעריה, ובישיבה התיכונית "חזון יחזקאל". הוא היה מארגן תמיד משחקי ספורט ומבלה בהם את רוב שעות הפנאי שלו. כן היה מנהל זמרה נעימה במסיבות חברה – אירועים שכל נער נמשך אליהם. בשכונתו אהבוהו כל מיודעיו. בשעות הפנאי שלו ובחופשותיו השקיע עמל רב בסידור ביתו ובקישוטו. הוא היה עוזר להוריו ככל אשר ביקשו ממנו. מוריו בבית-הספר היסודי ניבאו לו עתיד גדול וכשם שסיים את לימודיו בו בהצלחה למד גם ב"ישיבה" בשקידה ובחשק, וכל מי שהכירו ידע להעריך אותו. בסיימו את לימודיו ב"ישיבה" בהצלחה, הלך ללמוד בישיבה גבוהה – ישיבת "אור התורה" בבני-ברק. גם שם התבלט בכשרונותיו. הוא ניחן בכושר מנהיגות בתבונה וביושר. תמיד הקפיד להתייצב לימין החלשים ולהגן עליהם. הוא גויס לצה"ל במאי 1969 והתנדב לשרת בחיל האויר. אור ליום י"א באב תשכ"ט (25.7.1969), נפל בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

דילוג לתוכן