fbpx
קטנבורג, מרטין-לואיס (טום)

קטנבורג, מרטין-לואיס (טום)


בן הלנה ולוי, נולד ביום ה' בתמוז תרפ"ב (1.7.1922) בעיר אמשטרדם, הולנד. עד שפרצה מלחמת-העולם השנייה והאויב הנאצי פלש להולנד, הספיק לסיים בית-ספר תיכון. בשנת 1940 נתייתם מאביו. אחיו נלקח בידי המרצחים, הובל למחנה אושוויץ ונרצח שם. מרטין-לואיס הסתיר את יהדותו וחי במחתרת עד גירוש האויב מהולנד. הצער על אובדן אחיו לא הרפה ממנו. אחרי המלחמה למד באוניברסיטת אמשטרדם, תחילה כימיה ואחרי-כן פסיכולוגיה, והתעניין במוסיקה, שירה וציור. בשומעו על החלטת עצרת האו"ם ב-29.11.1947 על כינון מדינה יהודית ועל מלחמת- היישוב להגשים את העצמאות בפועל, התנדב למלחמה זו, לבל יהיה עוד עמו הפקר כצאן לטבח. בחודש דצמבר 1947 נסע למרסיי ללא דרכון והתייצב במחנה-אימונים של מתנדבים ל"הגנה". משום-מה הדביקו לו שם את הכינוי "פופוף". בחודש אפריל 1948 הגיע לארץ בשיירה של מעפילים מתנדבים אנשי מח"ל ויצא לשירות קרבי בחטיבת "גבעתי". גם בחזית שמר על אופיו העצמאי והאינדיבידואליסטי, ואף המשיך לעיין בשעות-הפנאי בספרי-שירה. לקראת סיום קרבות "עשרת הימים", לפני ההפוגה השנייה, פשט כוח מגדודו על המערך המצרי בגיזרת אשדוד. בפשיטה זו נפל, ביום ל' בסיוון תש"ח (7.7.1948). מצבה לזכרו הוקמה בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן