fbpx
קזשטכר, דוד (קז)

קזשטכר, דוד (קז)


בן אפרים-פישל ורבקה. נולד בי"ב בניסן תרפ"ד (16.4.1924) בעיר ואהרן, גרמניה. בדצמבר 1934 עלה עם הוריו לארץ. למד עד גמר מחלקה ז' בגימנסיה "ביאליק" בחיפה. הבליט נטיה מיוחדת למדעים המדויקים. הפסיק את לימודיו מסיבות משפחתיות, ואחרי הצליחו בבחינת-כניסה נתקבל בסתיו 1947 בטכניון ושוב הפסיק את לימודיו כדי להצטרף ללוחמים. ב- 1939 "הגדיל" את גילו ונתקבל ל"הגנה". שירת בפלוגת הקשר בחיפה. מפקדיו הבחינו בסגולותיו ושלחוהו לקורס מ"כ, נוער, ואחר-כך לקורס מפקדי עמדות. השתתף ביסוד הגדנ"ע ובהרחבת שורותיו ונתמנה בו למ"מ. אחר-כך נשלח, בהסואה של שירות בנוטרות, להדריך הדרכה צבאית את הנוער בנפת כנרת. חזר לחיפה ותוך כדי נשיאה בעול פרנסת המשפחה, בגלל מחלת אביו, הרחיב את פעולתו ב"הגנה" ברכישת נשק, הסתרתו והטיפול בו, וכן ביחידת-חבלה סודית ומצומצמת. סיים קורס מ"כ ואחר-כך מ"מ בחי"ש. נתקבל למנגנון-הקבע של ה"הגנה" ונתמנה למפקד גדוד-נוער ואחרי גמרו קורס לקציני-מודיעין שירת בתפקיד זה במחוז חיפה. אחר-כך, מתוך התכוננות לבחינת כניסה לטכניון, שימש מדריך בקורס לקצינים מפקדי מחלקות. ידע לשמור בסוד לא רק את עניני שירותו, אלא גם את עלייתו בדרגות הצבאיות. בראשית מלחמת-השחרור נחלץ בין ראשוני הסטודנטים לגיוס מלא ונתמנה לסגן מפקד גדוד חי"ש בחיפה. מילא בהבנה ובכושר רב תפקידים קשים בהגנת חיפה והבטחת הדרכים אליה ובביצוע משימות-חבלה מיוחדות בגליל המערבי. מתוך סכנה מתמדת גם מצד האנגלים השתתף בתכנון הפעולות לכיבוש חיפה, לכשתגיע השעה. פיקד על הפעולות לכיבוש החלק המזרחי של העיר ובביצוע משימה זו נפל בבית-התעשיה בחיפה ביום י"ג בניסן תש"ח 22.4.1948, שעתים לפני שחרור העיר. למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בחיפה. ב- 30 באוקטובר 1948 נקרא מחנה צבאי שעל-יד חיפה על שמו של הסרן דויד קזשטכר. לפי פקודת המטכ"ל הועלתה דרגתו אחרי נפילתו לדרגת סרן.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן