fbpx
קורצרוק, חיים

קורצרוק, חיים


בן רחל ויעקב. נולד בכ"ח בשבט תרע"ג (5.2.1913) בעיר קוזובה שבפולין. בשנת 1914 עברה משפחתו לווינה ושם גדל. כשהתבגר הצטרף לשורות בית"ר והצה"ר, בהן היה פעיל בתחום החינוכי והפוליטי כאחד. הצעיר גבה הקומה ורחב הכתפיים, הספורטאי המצטיין, העליז, התוסס, שחיוך של טוב לב נסוך תמיד על פניו, נתחבב על כל הבאים עמו במגע. בשנת 1933 עלה לארץ ישראל והשתקע בנהריה שהיה בין ראשוני בוניה. כעבור זמן מה הצטרף למחתרת האצ"ל. בשנת 1942 התגייס לצבא הבריטי, לחיל הרגלים של הגדוד הארצישראלי ועמו עבר אחר-כך לבריגדה היהודית והועלה לדרגת קורפורל. גם ביחידתו רכש את חיבת חבריו, פקודיו, ומפקדיו, היה חייל למופת והמשיך לקיים קשרים עם המחתרת בארץ. בערב פסח, ט"ו ניסן תש"ה (29.3.1945), ישבו חיילי יחידתו לא הרחק מן החזית, בעמק הסניו שבאיטליה וערכו סדר פסח. הוא יצא בראש יחידת משמר לבדוק את העמדות שבעמק. משקרבו לאחד הבתים נזרק לעברם רימון וחיים נפגע מרסיסיו. המפקד הספיק להורות לפקודיו להמשיך בקרב ואחר כך צנח והוציא את נשמתו. הוא נטמן בבית הקברות הצבאי שבראוונה. כנראה ניבא ליבו את מותו שכן כתב לחבר שלושה שבועות קודם נפלו "קלושה התקווה שעור נתראה". הניח אחות בארץ. שמו הונצח במצבת זכרון לחללי נהריה. רשימות לזכרו פורסמו ב"ספר הבריגדה וב"זכרם נצח". שמו גם הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכרו" שיצא מטעם מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 29.3.1945 ט"ו בניסן התש"ה. מקום מנוחתו ברוונה, איטליה. ציון מיקום קבר IV.A.7  דרגה Corporal.

כובד על ידי

דילוג לתוכן