fbpx
קורצוייל, אליעזר

קורצוייל, אליעזר


בן לינה לאה ומשה, נולד ביום ט"ו בשבט תרע"ה (30.1.1915) בעיר טרויכט-לינג, בווריה, גרמניה. בכוחות עצמו קנה לו את השכלתו התיכונית הואיל ואביו, אב למשפחה גדולה, התנגד ללימודיו אלה בדורשו ממנו ללמוד לימודי קודש בלבד. אליעזר היה נותן שיעורים ותמורתם קיבל ימי אוכל כדי שיוכל להמשיך בלימודיו. הוא הצטרף לתנועה האנטי-פשיסטית בגרמניה ובהתנגשות עם נאצים נפצע ונאלץ לברוח לצרפת וממנה לצ'כיה בלא ידיעת משפחתו. אחרי נדודים ותקופת לימודים בישיבת ניטרה, הגיע להכשרה החלוצית בצ'כיה, אשר באחת מנקודותיה פגש את חברתו רבקה, אשר עימה עלה ארצה. לאחר תקופת-שהות קצרה בעין שמר הצטרף בשנת 1938 לקיבוץ גליל ים. במשך ימי חברותו בקיבוץ עבד בנמל, בסבלות, בשמירה ובגן-הירק. מינואר 1944 שירת כנוטר ואחר-כך כמפקד ומדריך נוטרים. בסוף אפריל 1948, בתקופת מלחמת-העצמאות, נקרא באופן אישי לקבל תפקיד אחראי, הוצב בחטיבת "אלכסנדרוני" ונשלח לפקד על יחידה מגויסת ברמת השרון. עם יחידה זו הגן על העובדים בשדות רמת הכובש ובמילוי תפקידו זה נפל ביום א' באייר תש"ח (10.5.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקיבוצו גליל ים. השאיר אחריו אישה, רבקה, וילד, שמואל, בן 5. הקיבוץ הוציא חוברת לזכרו.

דילוג לתוכן