fbpx
קופר, מאיר

קופר, מאיר


בן גילה ויעקב, נולד בשנת 1926 בפולין ועלה לארץ באוניית- המעפילים "האומות המאוחדות" ב-1.1.1948. עם בואו הצטרף לקיבוץ רמת הכובש. בתקופת מלחמת-העצמאות גויס זמנית לחטיבת "אלכסנדרוני" וביום א' באייר תש"ח (10.5.1948), נפל בהגנת קיבוצו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברמת הכובש.

דילוג לתוכן