fbpx
קולר, משה (אוסקר)

קולר, משה (אוסקר)


בן ארנה ולודוויג, נולד ביום ט' באדר תרפ"ו (23.2.1926) בווינה, בירת אוסטריה ובה למד בבית-ספר יסודי, הוא ידע לשמור על כבודו והגן על עצמו ועל חברים יהודים מפני פגיעות אנטישמיות מצד תלמידים ומורים. עם כיבוש אוסטריה על-ידי הנאצים הועבר לבית-ספר אחר ונער אחד, שבמשטר הקודם הגיש נגדו קובלנה במשטרה, נעשה בן-כיתתו וביקש את נפשו. למזלו הוכלל בין חמישים הילדים שהורשו אז לעלות לארץ באמצעות מוסד "אהבה" והוא עלה ב-7.11.1938. ממוסד "אהבה" עבר למקווה ישראל וסיים את בית-הספר החקלאי בהצטיינות. אחר-כך עבד במקצוע הגננות בקרית ביאליק. ניצל כל שעת-פנאי להשתלמות עצמית וקיבל תעודת-בגרות. חלומו היה להיות רופא-וטרינר. עם פרוץ מלחמת-העצמאות גויס לחטיבת "כרמלי", לחם בכיבוש עכו ובמבצעים אחרים, ולבסוף – בהגנת רמות נפתלי. כאן נשלח עם כמה מחבריו לפטרול-סיור בקווי האויב, נפגע ונפל ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948). נקבר ברמות נפתלי. ביום כ"ז באדר תש"י (16.3.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה

כובד על ידי

דילוג לתוכן