fbpx
קובלינסקי, יעקב

קובלינסקי, יעקב


בן פישל. נולד בשנת 1911 בעיר קנישין בפולניה ועלה לארץ-ישראל בשנת 1932. בארץ נשא יעקב אישה והמשפחה התגוררה ברמת גן. כחבר נאמן ב"הגנה" נענה יעקב לקריאת המוסדות והצטרף לחיל הנוטרים. הוא שירת במקומות שונים ולבסוף הוצב בתחנת תל ליטווינסקי (כיום תל השומר) ביום 4.9.1940 בעומדו על משמרתו, נפלט כדור מרובהו. יעקב נפצע קשה ונפטר מפצעיו למחרת, ביום ב' באלול ת"ש (5.9.1940), והובא לקבורה בבית העלמין בנחלת יצחק, השאיר אישה

דילוג לתוכן