fbpx
קובילר, אליעזר

קובילר, אליעזר


בן חנן ואאידה. נולד ביום כ"א באייר תש"י (8.5.1950) בפרנה שבארגנטינה. שם קיבל את ראשית חינוכו עד אחרי גמרו את לימודיו בכיתה ב' בבית-הספר היסודי. בשנת 1957 עלה לארץ עם הוריו שהתיישבו ברחובות ושם התחיל את לימודיו העברים בבית- הספר היסודי על שם וייצמן. בשנת 1961 עברו ההורים לכפר-אביב שליד גדרה ושם למד בבית-הספר האזורי, סיים את לימודיו בו ונתקבל לבית-הספר התיכון המקצועי "אורט" ברחובות. נער צנוע היה בבואו לבית-הספר "אורט" ונחבא אל הכלים. תחביביו היו איסוף בולים ומטבעות. עדין-נפש היה ומטבעו נהג בצניעות ומתוך מבוכה שאל: האם אוכל ללמוד במחלקה לאלקטרוניקה? פנים מחייכות היו לו תמיד ודמותו נעמה לכל מי שבא עמו במגע. הוא הוכיח את עצמו כמוכשר – ומבחניו ואף ציונו יוכיחו. הוא הצליח בלימודיו והיה מקובל על מוריו כתלמיד טוב ועל חבריו – כרע מסור; חביב היה על הכל בשל תבונתו, השקט שלו ומנהגיו. מסודר היה ותמיד מילא את המוטל עליו גם כשהיתה המשימה קשה. הוא סיים את לימודיו שמח, יחד עם הוריו, כי הנה נתגשמה שאיפתו להיות בוגרה של מחלקת האלקטרוניקה. מאוד השתוקק לעסוק במקצועו אך בהגיע מועד גיוסו לצה"ל באוגוסט 1968 לא רצה להיות ביחידת שירותים, בטענו: "בכך יוכל לעסוק גם נכה! מקומי הוא ביחידה קרבית". אך בקשתו לא ניתנה לו והוא הוצב לחיל-הקשר. אבל עוד הוא בשירות-חובה מצא את מותו ביום כ"ד באדר תשכ"ט (14.3.1969) בשעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות שבגדרות (כפר-אביב). בחוברת של בית- הספר התיכון המקצועי "אורט" ועיריית רחובות, בהוצאת מועצת התלמידים הובאה רשימה עליו.

דילוג לתוכן